सन्तोष गहतराज
पाल्पा
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पाल्पाका ९ स्थानीय तहमा ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरूजू भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रामपुर नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाको ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरूजू फेला पारेको हो ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनसुार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाल्पाको रामपुर नगरपालिकासंगै देश भरका ५९ वटा पालिकाहरूको लेखापरीक्षण हुन सकेन ।
लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता पेस नभएको एवं कोभिड–१९ को कारण स्थलगत लेखापरीक्षणमा असहज परिस्थिति रहेका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये १ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाको गरी स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार तानसेन नगरपालिकाको १ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख २८ हजार, तिनाउ गाउँपालिकाको ८९ करोड ६९ लाख ३२ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकाको ८३ करोड ६० लाख ४२ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ९५ करोड ३८ लाख ०७ हजार, माथागढी गाउँपालिकाको ९५ करोड ०६ लाख ०७ हजार, रम्भा गाउँपालिकाको ८९ करोड ८५ लाख ६५ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ अर्ब ९३ लाख ३२ हजार र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको १ अर्ब २४ करोड २८ लाख ३० हजार गरी ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तानसेन नगरपालिकामा १२ करोड २० लाख ५० हजार, तिनाउ गाउँपालिकामा ६ करोड ५९ लाख ३५ हजार, निस्दी गाउँपालिकामा १ करोड ९७ लाख ९१ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकामा १ करोड ४९ लाख ६४ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकामा १ करोड ८४ लाख ४२ हजार,
माथागढी गाउँपालिकामा २ करोड ४४ लाख ६७ हजार, रम्भा गाउँपालिकामा ३ करोड ८१ लाख २८ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १ करोड ४८ लाख ८५ हजार र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ७ करोड ५५ लाख ६७ हजार रकम बेरूजू फेला पारेको हो । लेखापरीक्षण भएको रकमअनुसार बेरूजू रकम प्रतिशतमा हेर्दा तानसेन नगरपालिकाकाको ६ दशमलव ५७ प्रतिशत, तिनाउ गाउँपालिकाको ७ दशमलव ३५ प्रतिशत, निस्दी गाउँपालिकाको १ दशमलव ८२ प्रतिशत, पूर्वखोला गाउँपालिकाको १ दशमलक ७९ प्रतिशत, बगनासकाली गाउँपालिकाको १ दशमलव ९३ प्रतिशत, माथागढी गाउँपालिकाको २ दशमलव ५७ प्रतिशत, रम्भा गाउँपालिकाको ४ दशमलक २४ प्रतिशत, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ दशमलव ४७ प्रतिशत र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको ६ दशमलव ०८ प्रतिशत देखिन्छ । जसअनुसार तिनाउमा बेरूजू धेरै देखिएको छ भने रिब्दीकोट गाउँपालिकाको न्यून रहेको देखिन्छ ।